CORPORATE COMPLIANCE AND INTERNAL INVESTIGATIONS

Practice Areas & Capabilities & Capabilities& Capabilities

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN combineert de vaardigheden van traditionele advocaten, consultants en bedrijfsjuristen. De advocaat levert kwalitatief hoogwaardig juridisch advies zoals de traditionele advocatuur. Dat combineert de advocaat met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe projecten van consultants. Net als bedrijfsjuristen werkt de advocaat samen met andere disciplines, zoals finance, tax, strategy, compliance, audit, risk management, marketing en HR.

Corporate Compliance

Werken aan de integriteit van een organisatie is een strategie om de reputatie te behouden en om intern op een positieve manier gewenst gedrag te bevorderen. Het plegen van fraude, overtreden van wet- en regelgeving en niet-integer handelen komt, mede als gevolg van de toegenomen transparantie van de samenleving, steeds vaker aan de oppervlakte. Hierbij gaat het enerzijds om de vraag of de gedraging in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en anderzijds om de intentie van die gedraging.

LEARN MORE
Internal Investigations

Met forensisch onderzoek worden gegevens verzameld, gecontroleerd, verijdeld, bewerkt en geanalyseerd. Het doel hiervan is te komen tot de vaststelling van de ware toedracht van gebeurtenissen en de vaststelling van de omvang en aard van beweerde of betwiste handelingen en eventuele schade. Uiteraard wordt er bewijs vergaard ten behoeve van een mogelijk juridisch vervolg.

LEARN MORE
Integriteitsscan

Voor een juiste beeldvorming over de beleving van integriteit door de organisatie is de eerste stap een beoordeling van de huidige situatie en een vergelijking met een gewenste situatie.

LEARN MORE
Integriteitsaudit

Een integriteitsaudit is een onderzoek waarmee wordt vastgesteld hoe integriteit op een bepaald moment in de organisatie is gewaarborgd.

LEARN MORE
Integriteitsindex

De integriteitsindex is een vergelijkbaar onderzoek als de integriteitsaudit. Nu echter wordt het inzicht in de harde en zachte controlls niet gemeten aan de hand van interviews, maar m.b.v. enquête.

LEARN MORE
Gedragcodes ontwikkelen

Gedragscodes geven de principes, de waarden en normen van de organisatie weer. Doel van de gedragscode is leidraad voor het handelen door leiding en medewerkers te zijn.

LEARN MORE
FINANCIAL CRIME RISK MANAGEMENT

VAN LEEUWEN FCRM FCRMFCRM

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Cliënten van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Multidisciplinair en Multidimensionaal

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stippelt met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En U? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context en noden veranderen voortdurend. Ze worden complexer en strategischer. Daarom is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN multidisciplinair en werkt hij multidimensionaal. De advocaat koppelt zijn verschillende juridische specialismen aan elkaar om u met de kruisbestuiving de best mogelijke oplossing te bieden. Vanuit een sterke, eigen identiteit, gelooft hij absoluut in de samenwerking met andere (bedrijfseconomische) adviseurs om de cliënt de best mogelijke oplossingen te bieden.

Integriteit, Authenticiteit en consistentie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die u begrijpt. De advocaat creëert zin, geen onzin. Hij staat voor toegankelijkheid, een open cultuur en een pragmatische bullet point aanpak. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

MVO

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stelt zich zowel binnen als buiten het kantoor maatschappelijk verantwoord op. De advocaat gelooft dat het zijn verantwoordelijkheid is om de toekomst te helpen vormgeven op een wijze die tot duurzame economische, ecologische en sociale voordelen voor iedereen kan leiden. Zijn initiatieven op het gebied van zakelijke verantwoordelijkheid in zijn vakgebied zijn talrijk en gevarieerd, maar de advocaat poogt in al zijn activiteiten een gedrag te tonen dat consequent zijn zakelijke principes van gelijkheid, kwaliteit, eenheid en integriteit versterkt.

SERVING YOUR BUSINESS NEEDS

Business Areas & Capabilities & Capabilities& Capabilities

LEGAL DEPARTMENT OPERATIONS (LDO)

VAN LEEUWEN LDO SERVICES LDO SERVICESLDO SERVICES

New technologies and processes are transforming in-house legal departments, but staffing models, too, are shifting to create new efficiencies and respond to the need for updated departmental skills and expertise. Meet the legal department operations (LDO) professionals – a new position in corporate legal departments that is increasingly helping free up attorney time to focus on legal matters instead of operational ones. The recognition that operations, innovation, technology, and procurement should actually be the responsibility of an identifiable individual, rather than part of the portfolio of the general counsel is the biggest emerging trend in legal operations. The legal department operations (LDO) professional is typically occupied with project management, financial planning, and managing outside counsel. But these legal department operations (LDO) professionals are also responsible for strategy, goal setting, and managing budgets, people, and vendors. Additionally, legal department operations (LDO) professionals play a crucial role in change management, which might explain their recent popularity. The legal department operations (LDO) professional is often the person to decide what technology changes make sense and to determine how those technologies should be implemented with consideration of financial and operational implications such as budgeting, staffing requirements, outsourcing, and training.

UNDERSTANDING FINANCIAL CRIME TO MANAGE FINANCIAL CRIME RISKS

Integriteit

Authenticiteit

Consistentie

ACTUALITEITEN

News & Insights & Insights& Insights

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. De advocaat denkt klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die u begrijpt. Hij creëert zin, geen onzin.

White paper – Comprehensive approach to deterring and preventing Procurement Fraud

Employees may be trusted with certain procurement responsibilities which can provide opportunities to commit fraud-related offenders. It’s difficult to identify the risks. A common sense approach is always essential.

In this white paper, learn more about our comprehensive approach to deterring and preventing Procurement Fraud

White paper – Comprehensive approach to deterring and preventing Invoice Redirection fraud (or Mandate Fraud)

Invoice Redirection fraud (or Mandate Fraud) occurs when your company receives a request to change a direct debit, standing order or bank transfer mandate, from someone purporting to be from another organisation to which regular payments are made, for example a business supplier. It generally takes place when a criminal impersonates your company and deceives the customer into making payment of the company’s genuine invoices to a fraudulent third party account instead.

In this white paper, learn more about our comprehensive approach to deterring and preventing Invoice Redirection fraud (or Mandate Fraud).

A comprehensive approach to deterring and preventing Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud (White Paper)

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

In this white paper, learn more about our comprehensive approach to deterring and preventing Private Automatic Branch Exchange (PABX).

VISIE EN WAARDEN

Doeltreffend & Doelgericht & Doelgericht& Doelgericht

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat. Gedreven, persoonlijk, gespecialiseerd, snel, pragmatisch, en helder in de communicatie.

Gedreven

Passie voor het recht. Daar begint het, maar stopt het niet. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kijkt verder dan het juridische. Hij herkent zichzelf in de gedrevenheid die hem cliënteel kenmerkt.

Persoonlijk

Maatwerk, geen bandwerk. Iedere vraag of ieder probleem vereist een unieke aanpak. Bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN bent u geen nummer.

Gespecialiseerd

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Zijn expertise onderhoudt hij door voortdurend te investeren in kennismanagement.

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen.

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.